Rubrieken e-loket
afdrukken

AANGIFTE GEMEENTEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN

Om het aangifteformulier in pdf te downloaden, klik hier.

Persoonsgegevens

Belastingplichtige
*
*
*
Aanslagadres
*
Kies een datum*
*

Bijkomende gegevens aanslagadres

Ingeval de woning verhuurd was of het gebruik ervan gratis werd afgestaan op 1 januari van het aanslagjaar:
Kies een datum
Ingeval de woning verkocht is vóór 1 januari van het aanslagjaar:
Kies een datum
Ingeval er renovatiewerken uitgevoerd werden in de periode die 1 januari van het aanslagjaar bevat:
Kies een datum

Deze verklaring blijft geldig tot een herziening wordt ingediend bij het gemeentebestuur.