Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

AANGIFTE GEMEENTEBELASTING OP
UITHANG- en AANPLAKBORDEN met of zonder verlichting

Om het aangifteformulier in pdf te downloaden, klik hier.

Contactgegevens

*
*
*
*

Soort aangifte

Gegevens uithang- en aanplakborden

Bord 1
*
*
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5

Het gemeentebestuur moet binnen de vijftien dagen op de hoogte gebracht worden van iedere wijziging aan het bovenstaande of van iedere nieuwe plaatsing van uithang- of aanplakborden. Voor elk uithang- of aanplakbord is een bouwvergunning nodig.

Deze verklaring blijft geldig tot een herziening wordt ingediend bij het gemeentebestuur.