Aankondiging publieke consultatie geïntegreerd beheerplan Tangebeekbos, Drie Fonteinen en Klein Hoogveld

Voor de percelen van ‘Tangebeekbos’, 'Drie Fonteinen' en ‘Klein Hoogveld’ is een geïntegreerd beheerplan opgemaakt dat ingekeken kan worden op de website van Agentschap voor Natuur en Bos.

Het beheerplan beoogt om de huidige natuurwaarden zoveel mogelijk te bewaren in zijn huidige toestand en waar mogelijk uit te breiden. Verder wordt binnen deelgebied Drie Fonteinen gestreefd naar bewaring en waar mogelijk een opwaardering van het aanwezige bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In dit deelgebied zal zowel de ecologische, economische, sociale en cultuurhistorische functie primeren. In de overige twee deelgebieden ‘Tangebeekbos’ en ‘Klein Hoogveld’ zal de ecologische functie in combinatie met de economische en recreatieve functie voorop staan.

U kan het beheerplan consulteren tussen 19 december en 31 januari.

Gedurende deze periode kan U opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk richten naar/
 Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
T.a.v. Johnny Cornelis (johnny.cornelis@vlaanderen.be).

Gepubliceerd op maandag 19 dec. 2022 om 8.52 u.