Aanleg Fiberklaar: Brusselsesteenweg. Werken starten vanaf en tussen 31/05/24 en 28/06/24

In opdracht van Fiberklaar dienen er werkzaamheden uitgevoerd te worden in de volgende straten:

  • Brusselsesteenweg tussen de Wolvertemsesteenweg en de Noodbeekstraat (zijde oneven huisnummers);
  • Van Akenstraat tussen de Wolvertemsesteenweg en de Bieststraat (zijde even huisnummers);
  • Brusselsesteenweg ter hoogte van de stelplaats.

De werkput bevindt zich in het voet- en fietspad en een gedeelte van de rijbaan.

Hier zal het verkeer worden geregeld door middel van een voorrangsregeling. Voor fietsers wordt er een omleiding voorzien naar het fietspad aan de overkant.
In de Brusselsesteenweg wordt ter hoogte van de werfzone een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.