Aanleg Fiberklaar: Speelbroek tussen de nummers 1 en 3. Werken starten vanaf en tussen 30/05/24 en 11/06/24

In opdracht van Fiberklaar dienen er werken uitgevoerd te worden in de Speelbroek tussen de nummers 1 en 3. De werkput is gelegen in het voetpad en een gedeelte van de parking.  

In de Speelbroek tussen de nummers 1 en 3, daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines), wordt een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone.