Aanleg Fiberklaar: Steenpoeldreef tussen de Keienberglaan en nummer 51 en in de Kloosterdam tussen de Wolvertemsesteenweg en nummer 9. Werken starten vanaf en tussen 30/05/24 en 11/06/24

In opdracht van Fiberklaar dienen er werken uitgevoerd te worden in de Steenpoeldreef tussen de Keienberglaan en nummer 51 en in de Kloosterdam tussen de Wolvertemsesteenweg en nummer 9. De werkput is gelegen in het voetpad en een gedeelte van de rijbaan.

  • in de Steenpoeldreef tussen de Keienberglaan en nummer 51 zal ter hoogte van de werfzone het verkeer geregeld worden aan de hand van voorrangsregeling;
  • in de Kloosterdam tussen de Wolvertemsesteenweg en nummer 9 zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).

Alvorens de werken in je straat starten zal u hierover geïnformeerd worden via een brief.

Wil je meer weten over de planning? Ervaar je problemen door de werken? Neem dan contact op via circet@fiberklaar.be of het nummer 03 808 82 21 (op werkdagen vanaf 9.00 u. tot 16.00 u.)