Aanpassingen aan het openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Hierbij kan het gan over het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf uitvoeren en dien je aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Procedure

je dient uw aanvraag in via e-mail, u kan dit versturen naar ons algemeen mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be

Bedrag

Je betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.