Aanstelling Deskundige energie

Vandaag start in Grimbergen de allereerste Deskundige energie.


In het licht van de huidige energiesituatie zocht het gemeentebestuur een toekomstgerichte oplossing voor het beheer van het energieverbruik van het gemeentelijke patrimonium. De aanstelling van een voltijdse medewerker is ook een belangrijke stap in de realisatie van de doelstellingen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact. 

Even terug naar 23 september 2021, de datum waarop het Lokaal Energie- en Klimaatpact in Grimbergen werd goedgekeurd. In het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 zijn volgende doelstellingen m.b.t. het gebouwenpatrimonium opgenomen:

  • Realiseren van een gemiddelde jaarlijkse energiebesparing van minstens 2,09% in de eigen gebouwen.
  • Terugschroeven van de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015.


De opvolger van dit pact, versie 2.0, ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 24 november 2022. Daarin worden bovenstaande doelstellingen verder aangescherpt:

  • Realiseren van een gemiddelde jaarlijkse energiebesparing van minstens 3% in de eigen gebouwen vanaf 2023.
  • Terugschroeven van de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur met 55% in 2030 ten opzichte van 2015.


De Deskundige energie is de sleutelfunctie tussen verschillende diensten die met energieverbruik bezig zijn. Zij focust op het monitoren en bijsturen van het energiegebruik in de meer dan 100 gemeentelijke gebouwen. Vanuit die monitoring kan onze gemeente op een efficiënte manier haar prioriteiten rangschikken en haar patrimonium versneld energiezuiniger maken.

De LED-verlichting in sportcomplex Ter Wilgen en de zonnepanelen op het dak van GBS ’t Mierken zijn alvast twee mooie voorbeelden van energiebesparing. Om de visie rond energiebeheersing en energiereductie binnen het gemeentelijke patrimonium verder in concrete resultaten om te zetten, worden ook andere pistes bekeken. De gloednieuwe Deskundige energie zal de impact hiervan opvolgen.

Gepubliceerd op maandag 21 nov. 2022 om 11.30 u.