Aanvraag sociale woning

Hebt u het financieel moeilijk en wil u de kosten voor huur verminderen door te verhuizen naar een sociale woning? Schrijf u dan in op de wachtlijst van een sociaal verhuurkantoor en/of een sociale huisvestingsmaatschappij. Het Sociaal Huis en het woonloket helpt u bij het invullen van het aanvraagformulier.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan u ook hierbij helpen.

 • identiteitsbewijs
 • bewijs van woonst met historiek vanaf de geboorte
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • aanslagbiljet van de personenbelasting met vermelding van de inkomsten vanaf 3 jaar voor de inschrijving
 • bewijzen van de huisvestingssituatie of woonnood
 • attesten van de taalvoorwaarden
 • attesten van de inburgeringsvoorwaarden (enkel voor verplichte inburgeraars)
 • bewijs huidig maandelijks besteedbaar inkomen (of gemiddelde van de laatste maanden) door middel van:
  • loonfiches of stortingsbewijs van het loon op een rekeninguittreksel
  • attest van het vervangingsinkomen of stortingsbewijs op bankafschrift
  • attest van een leefloon of stortingsbewijs op een bankafschrift
  • vonnis van het te betalen/te ontvangen alimentatiegeld of een stortingsbewijs

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Sociaal Huis of woonloket (na afspraak). De informatie die u met ons deelt, is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).