Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Notariële inlichtingen

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn op het goed en van alle vergunningen, bouwmisdrijven, attesten,... die gekend zijn op het goed.

De gemeente Grimbergen levert nog geen uittreksel uit het plannenregister af.

Kostprijs stedenbouwkundig uittreksel: 50 euro

Notariële inlichtingen

Bij de verkoop van een goed zal de notaris steeds notariële inlichtingen, met hierbij een stedenbouwkundig uittreksel, aanvragen. Deze notariële inlichtingen bevatten de - voor het perceel relevante - informatie over milieu, onroerend erfgoed,...


Kostprijs notariële inlichtingen: 100 euro

Hoe aanvragen

Ga naar het e-loket en meld u daar aan om het desbetreffende formulier in te vullen.
De kadastrale info (afdeling, sectie, perceelsnummer) kan u op geopunt.be terugvinden. U zoekt het gewenste adres, klikt op het perceel en kiest voor "Kadastrale informatie over de aangeklikte  locatie".

OPGELET :
De belasting- en retributiereglementen 2014 - 2019 zijn sinds 1 januari 2014 van kracht, hierbij werden de tarieven voor de stedenbouwkundige inlichtingen aangepast, deze zijn beschikbaar op de website:
https://www.grimbergen.be/Belasting-en-retributiereglementen-2014-2019.html

Kostprijs: 50 euro + 100 euro