Norbertijnenabdij en -basiliek Grimbergen

Norbertijnenabdij en -basiliek Grimbergen
St.-Norbertus stuurde in de jaren twintig van de 12de eeuw enkele volgelingen naar Grimbergen om een leegstaand klooster te bevolken. 1128 werd de officiële stichtingsdatum en was ook het begin van Norbertijns leven in Grimbergen. De abdij werd in 1796 door het Franse Bewind opgeheven. Twee jaar nadien werd ze verkocht. Enkel de kerk, de pastorie en een toegangspoort bleven van afbraak gespaard.

NORBERTIJNENABDIJ
De abdij kende bewogen tijden: in 1159 werd ze door brand geteisterd, in 1566 geplunderd door de beeldenstormers en in 1579 alweer beschadigd door brand. Rond 1600 werd de restauratie aangevat, maar de abdij en het dorp werden in 1650-1660 door pest geveld.
De bouw van een nieuwe kerk werd in 1660 aangevat onder abt Fernandez de Velasco; de werken aan het klooster startten in het begin van de 18de eeuw. Nadat de abdij door Fransen werd opgeheven, werd ze gesloopt in 1798. Het poortgebouw, de kerk, de pastorie en de hoeve bleven overeind.
De abdij is de oudste, nog functionerende abdij Norbertijnerabdij ter wereld. Zij is niet vrij toegankelijk voor het publiek, wel geopend voor bepaalde activiteiten zoals voordrachten of bezinningsmomenten.

SINT-SERVAASBASILIEK
De abdijkerk van Grimbergen wordt beschouwd als een van de mooiste en meest harmonieuze barokkerken in de Lage Landen. De kerk bestaat uit een lang priesterkoor met toren, een transept met halfrond gesloten armen en een slechts twee traveeën tellend schip. De kerk had normaal twee traveeën langer moeten worden maar omwille van bepaalde redenen werd een voorlopige muur (stopgevel) geplaatst.

In deze majestueuze ruimte wordt de hoogmis elke zondag opgeluisterd met de Gregoriaanse gezangen van het abdijkoor en vanuit de toren strooit de beiaardier feestelijke klanken over het dorp.

De Grimbergse abdij heeft van ouds een sterke band met de kunst van het beiaardspel, dat regelmatig te beluisteren valt:
Beiaardrecitals: Alle kerkelijke en wereldlijke feestdagen en alle zondagen vanaf Pasen t/m de laatste zondag van september van 16.30 uur - 17.30 uur.
Zomeravondconcerten: Vrijdagavond in de maanden juli en augustus van 20 uur - 21 uur.

ABDIJBIERMUSEUM
Het unieke biermuseum biedt een schat aan historische informatie over ontstaan en evolutie van het Grimbergse abdijbier. Het abdijbiermuseum is met een gids te bezoeken via de toeristische dienst van de gemeente Grimbergen. Een film, een rondleiding in de sfeervolle tentoonstelling en een degustatie van het bier maken het de moeite waard om er een bezoekje aan te brengen. (contacteer de toeristische dienst van Grimbergen op het nummer 02/260.12.99 )

Wanneer

Openingsuren

 • maandag
  0 u. tot 0 u.
 • dinsdag
  0 u. tot 0 u.
 • woensdag
  0 u. tot 0 u.
 • donderdag
  0 u. tot 0 u.
 • vrijdag
  0 u. tot 0 u.
 • zaterdag
  0 u. tot 0 u.
 • zondag
  0 u. tot 0 u.

Locatie

Norbertijnenabdij en -basiliek Grimbergen
Kerkplein 1 , 1850 Grimbergen

Prijs

 • gratis