Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Adreswijzigingen

Na vaststelling door de politie van uw nieuwe hoofdverblijfplaats, wordt u uitgenodigd om uw adres te laten aanpassen op uw elektronische identiteitskaart. Hierbij heeft u uw pin-code nodig.

Bij vertrek naar een andere gemeente moet u aangifte doen van de nieuwe hoofdverblijfplaats in de nieuwe gemeente, die dan op zijn beurt de vroegere gemeente verwittigt van de nieuwe verblijfplaats.

Bij adreswijziging binnen of naar onze gemeente dient u uiterlijk 8 dagen na het betrekken van de nieuwe woonplaats uw adreswijziging door te geven. 
U kan dit bij voorkeur per email melden naar DG_bevolking@grimbergen.be

Gelieve steeds uw telefoonnummer te vermelden.

Kostprijs
Overeenkomstig het reglement "gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand - Aanslagjaren 2020-2025” wordt er een dossierkost van 15 euro per meerderjarige aangerekend bij de aanvraag voor een inschrijving in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente.

Voor de aangiften per brief of mail hebben we de volgende gegevens nodig:

- identiteit met rijksregisternummer (achteraan links boven op ID-kaart) van de gezinsleden
- de beroepen
- de gezinsbinding (hoofd van gezin, partner, kinderen,....)
- mogelijke uren voor bezoek van de wijkagent (bv na 18u, niet maandag,...); vaste afspraken zijn
  echter niet mogelijk.
- een telefoonnummer waar u te bereiken bent

Na het bezoek van de wijkagent, komt uw dossier terug en ongeveer 3 à 4 weken erna, krijgt u van ons een uitnodiging om uw adres op de identiteitskaart aan te passen met uw pin-code.
Indien u die code niet meer kent, kan u ons te contacteren om nieuwe codes aan te vragen.

Voor verdere inlichtingen blijven we ter uwe beschikking.

Met vriendelijke groeten en alvast welkom in onze gemeente.