Afvalbeleid: Grimbergen kiest voor samenwerking met Incovo

Gemeentebestuur kiest voor een volwaardig recyclagepark vlakbij Strombeek- Bever en voor een performant sluikstortbeleid.

Afvalbeleid: Grimbergen kiest voor samenwerking met Incovo

 

29 januari 2021 – Grimbergen- Gemeentebestuur kiest voor een volwaardig recyclagepark vlakbij Strombeek- Bever en voor een performant sluikstortbeleid.

Tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2021 heeft Grimbergen definitief de keuze gemaakt voor een samenwerking met de intercommunale INCOVO op het vlak van sluikstortbeleid en de uitbating van de recyclageparken. Daarbij werd de principiële beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2016 inzake de overdracht van de recyclageparken aan de intercommunale Haviland (vandaag Intradura) ingetrokken.

Tijdens de vorige bestuursperiode was deze overdracht uiteindelijk niet tot stand gekomen: er was geen getekende overeenkomst en er waren geen concrete afspraken gemaakt met Intradura.  

Vanaf het begin van deze legislatuur stuurde Intradura aan op een sluiting van Strombeek-Bever wegens een te beperkte oppervlakte waardoor er o.a. geen weegbruggen konden geïnstalleerd worden. Men vond het voldoende dat de Strombekenaren over een recyclagepark konden beschikken binnen een straal van 5 kilometer. Concreet zouden zij dan kunnen kiezen tussen het Grimbergse recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg en dat van Wemmel. Dit was voor het Grimbergse gemeentebestuur onvoldoende.   

“Daarop werden gesprekken aangeknoopt met de afvalintercommunale INCOVO, waarbij nagenoeg al onze buurgemeenten zijn aangesloten, met name Vilvoorde, Zemst, Machelen, Meise en Londerzeel. INCOVO bood Grimbergen een beter alternatief: het gezamenlijk gebruik van het recyclagepark van Koningslo dat gelegen is op amper 1 km van het huidige Strombeekse recyclagepark. Dit park biedt bovendien veel meer comfort en heeft de capaciteit om alle soorten afval te aanvaarden, in tegenstelling tot het vrij kleine recyclagepark van Strombeek-Bever”, aldus Yves Verberck (schepen leefmilieu en afvalbeleid).

Daarnaast voert Incovo al jaren een performant en doordacht sluikstortbeleid. Onze gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan Intradura voor ‘Preventie en veiligheid’, maar dat beleidsonderdeel van de intercommunale beperkt zich tot sensibilisering en kleinschalige zwerfvuilacties. INCOVO daarentegen heeft een sterk uitgebouwd sluikstortbeleid, met een snelle respons, camerabewaking en goede resultaten. Dat is precies wat Grimbergen kan gebruiken. 

“Om deze redenen heeft onze gemeente ervoor gekozen om zowel voor de uitbating van de recyclageparken als voor sluikstortbeleid in zee te gaan met INCOVO. Dit zal voor onze gemeente onder meer tot gevolg hebben dat ons recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg drastisch zal worden gemoderniseerd en dat al onze inwoners daarnaast ook terecht zullen kunnen in de professionele recyclageparken van onze buurgemeenten”, besluit Burgemeester Selleslagh.   

Voor het overige verandert er niets: voor de huisvuilophaling, afvalverwerking en sensibilisering blijven we verbonden met Intradura.

 

Gepubliceerd op vrijdag 29 jan. 2021 om 13.12 u.