AGB Grimbergen

Het autonoom gemeentebedrijf Grimbergen wordt bestuurd door een directiecomité en een raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit dezelfde leden van het college van burgemeester en schepenen met als voorzitter schepen Jelle De Wilde en secretaris mevrouw Steffie Van der Auwera.

De raad van bestuur van het AGB bestaat uit dezelfde leden als de voltallige gemeenteraad met als voorzitter schepen Jelle De Wilde en secretaris mevrouw Steffie Van der Auwera.

Meer informatie: