Algemeen directeur

Mevrouw Muriel Van Schel

02 260 12 10  - muriel.vanschel@grimbergen.be

De algemeen directeur is hoofd van het personeel. Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen leidt en coördineert zij de gemeentelijke diensten en het sociaal huis. De algemeen directeur maakt de notulen op bij de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Samen met de burgemeester ondertekent zij alle officiële documenten.