Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Algemene en tijdelijke politieverordeningen

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 17.08.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 17.08.2018
Hellebeekstraat: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 17.08.2018
Daalstraat 115: instellen parkeerverbod - publicatie 21.08.2018
Verbeytstraat (Academie): twee kortparkeerplaatsen voorzien - publicatie 21.08.2018
Ringlaan 23 - 27 (zwembad): instellen éénrichtingsverkeer - publicatie 21.08.2018
Spiegelhofvoetweg: parkeren deels op het trottoir deels op de rijbaan - publicatie 21.08.2018
Humbeek: snelheidsregime zone 50 - publicatie 19.09.2018
Brusselsesteenweg: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 08.10.2018
De Burtinstraat 1: instellen kortparkeren - publicatie 16.10.2018
Adriaan Willaertlaan: instellen verbod parkeren - publicatie 16.10.2018
Ter Wilgen & Pierebad: parkeerplaatsen elektrische personenwagens - publicatie 16.10.2018
Sint-Amandsstraat: opheffen blauwe zone voorbehouden voor vrachtwagens - publicatie 15.01.2019
Kleinewinkellaan in het weggedeelte tussen de Bergmansbeekweg en de Sint-Annalaan: beperken voor voertuigen met een maximum gewicht van 3.5 ton - publicatie 15.01.2019
Wemmelsestraat 4: voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 15.01.2019
Jan Mulsstraat 109: opheffen parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 25.02.2019
Parklaan t.h.v. ingang voetbal: voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 25.02.2019
Heienbeekstraat: instellen van beperkt éénrichtingsverkeer en parkeerverbod - publicatie 19.03.2019
Kloosterstraat: wijziging van het beperkt éénrichtingsverkeer - publicatie 19.03.2019
Meerstraat: instellen parkeerverbod tussen de Zijpstraat en de Eversemsesteenweg - publicatie 27.03.2019
Lagesteenweg: instellen parkeerverbod zondagsmarkt - publicatie 02.04.2019
Heienbeekstraat tov. 19 parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 02.04.2019
Kloosterstraat: wijziging maatregelen éénrichtingsverkeer - publicatie 02.04.2019
Vaartstraat 8 - 10 parkeerverbod (bocht) - publicatie 11.06.2019
Acacialaan 26 - 30 parkeerverbod - publicatie 11.06.2019
Bloemendallaan blokparkeren - publicatie 11.06.2019
Brusselsesteenweg 64 - 66 parkeerverbod - publicatie 11.06.2019
Brusselsesteenweg hoek Hoge Beekkant parkeerverbod - publicatie 11.06.2019 
Sint-Amandsplein: zonaal parkeerverbod openbare weg - publicatie 18.06.2019
Politieverordening inzake werken Cokeriestraat 3 - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken Wolvertemsesteenweg 341 - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake braderie Mutsaard - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake buurtfeest Abtsdal - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake buurtfeest Brassershof - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake buurtfeest Daalstraat - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake buurtfeest Hoeveland - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken Verbrande Brugsesteenweg - publicatie 13.08.2019
Politieverordeing inzake misviering Molenstraat - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake parkfeesten park Borgt - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken Beverlindestraat - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken Hoveniersstraat 11 - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken De Molenstraat - Crenaertstraat - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken Prinsenstraat - Spaanse Lindebaan - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake wijkfeest Mierendonk - publicatie 13.08.2019
Politieverordening inzake werken kanaalbrug Verbrande Brug - Westvaartdijk - publicatie 22.08.2019
Politieverordening inzake asfalteringswerken kanaalbrug Verbrande Brug - publicatie 22.08.2019
Politieverordening inzake Beigem Feest - publicatie 22.08.2019
Politieverordening inzake werken hoogtewerker kanaalbrug Humbeek - publicatie 22.08.2019
Politieverordening inzake koers Jef Mensalt - publicatie 22.08.2019
Wemmelsestraat: beperkt éénrichtingsverkeer - publicatie 22.08.2019
Oostvaartdijk: beperkt éénrichtingsverkeer - publicatie 22.08.2019
Nachtegaallaan: voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische personenwagens - publicatie 22.08.2019