Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Archief nieuws 2011

Vrijwilligerswand

 Het Europees jaar van de vrijwilliger biedt dit jaar een prima gelegenheid om de vrijwilligers van onze gemeente extra zichtbaar te maken en in de kijker te plaatsen voor hun enorme inzet.

Hiertoe nodigden de gemeente en het OCMW de vrijwilligers in Grimbergen uit om een foto te bezorgen of te laten nemen voor een fantastische vrijwilligerswand. Het idee sloeg sterk aan want er werd massaal op gereageerd. Het resultaat mag er dan ook zijn.
Lees meer

Sinterklaasfeest met onthaalouders


Jaarlijks is de sintperiode een fijn moment voor de ouders maar ook voor de onthaalouders.

Het OCMW grijpt deze gelegenheid graag aan om onze onthaalouders die onze jongste Grimbergenaartjes dagelijks een plaatsje geven in hun huizen en ze met veel warmte en geborgenheid opvangen, te danken en in het zonnetje te plaatsen.

En bij het sintfeest hoort natuurlijk een cadeautje! Voor alle onthaalouders voorzag het OCMW een boekenpakket waarmee ze de kinderen kunnen meenemen in de betoverende wereld van de taal.

Waar komt het nieuwe kinderdagverblijf?

De nood aan betaalbare kinderopvang is groot in Grimbergen. Daarom hebben het OCMW en de gemeente zich sterk ingezet om nieuwe plaatsen kinderopvang in de gemeente te kunnen realiseren. Na Villa Rijckendael met 22 opvangplaatsen en het kinderdagverblijf Stekelbees te Beigem voor 22 kindjes, komt er nu een belangrijk initiatief met 35 nieuwe opvangplaatsen. In samenspraak met de gemeente kozen we voor '3Wplus' als partner om het kinderdagverblijf te realiseren.

Het was even zoeken naar een geschikt lokaal. En dat hebben we nu gevonden. Het vroegere klooster St. Jozef ligt heel centraal in Strombeek en biedt een ideale locatie. In een deel van het klooster komt het nieuwe kinderdagverblijf. De ruimtes maken we nu gebruikskaar zodat het kinderdagverblijf kan starten in april 2012. Lees meer
Contactpersoon voor inschrijving: Kelly Barbieur - tel. 02 467 11 09 - villa.rijckendael@3wplus.be

Werelddag van Verzet tegen armoede

Op 17 oktober, de werelddag van Verzet tegen armoede, hangt ook het OCMW van Grimbergen de geknoopte witte lakens uit als symbool van onze strijd tegen armoede.
Het OCMW van Grimbergen strijdt mee.
In onze dagelijkse werking nemen we als OCMW verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat gezinnen over een toereikend inkomen beschikken dat hen in staat stelt om waardig te leven. Want de welvaart en het welzijn van kinderen en jongeren, hun vermogen om de wereld aan te kunnen, is in grote mate afhankelijk van de gezinscontext waarin deze kinderen en jongeren opgroeien.
Lees meer

Een prachtig prentenboek voor de onthaalouders

Het beroep onthaalouder kunnen we qua belang toch naast dat van brandweerman/vrouw of politieagent plaatsen. Niet?
Met het prachtige prentenboek over “De dag van de onthaalouder” kunnen we dit jaar op 12 oktober deze dag extra in de kijker zetten.

Op deze speciale dag verwent het OCMW–Grimbergen zijn 31 onthaalouders graag met een kleine attentie. De onthaalouders zijn goud waard. Ze zetten zich in voor een kwaliteitvolle opvang van de baby’s en peuters zodat de ouders hun kindjes er met een gerust hart kunnen achter laten. Het OCMW van Grimbergen kan zo jaarlijks aan 220 gezinnen een kwaliteitsvolle kinderopvang aanbieden. De onthaalouders krijgen dit jaar een mooi prentenboek met de sprekende titel ”Dag van de onthaalouder”. Onze drie dienstverantwoordelijken zullen de boekjes signeren en aan de onthaalouders bezorgen.

Verwennamiddag voor de Grimbergse mantelzorgers

Zaterdag 8 oktober zullen de Grimbergse mantelzorgers niet snel vergeten.

De OCMW-dienst Ondersteuning mantelzorgers 60+ organiseerde een verwendag voor de mantelzorgers. Het werd een gezellige ontmoetingsnamiddag waarbij iedere mantelzorger kon genieten van een deugddoende voetmassage alsook kon deelnemen aan een workshop relaxatie.

Feestelijke opening van het nieuwe kinderdagverbijf Stekelbees

Het nieuwe kinderdagverblijf Stekelbees opende 5 september zijn deuren. De vroegere pastorij van Beigem werd hiertoe verbouwd tot een aangename kinderopvangplaats. Het OCMW en de gemeente deden reeds vele inspanningen om extra opvangplaatsen in Grimbergen te realiseren.

Niet alleen meer opvangplaatsen creëren is belangrijk, maar we willen ook garanties bieden naar betaalbaarheid en kwaliteit van de opvang. Daarom viel onze keuze op de vzw Landelijke Kinderopvang als samenwerkingspartner. Zij zorgen voor een warme en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Wij zijn dan ook zeer blij met deze 14 nieuwe kwalitatieve kinderopvangplaatsen voor Grimbergse baby's en peuters. Maar ook naar de toekomst blijven het OCMW en de gemeente verder ijveren voor extra opvangplaatsen. Lees meer

Wat brengt de toekomst voor de Grimbergse ouderen...

OCMW Grimbergen kijkt alvast vooruit…
Hoe kunnen we zorgen dat onze gemeente gewapend is om de vergrijzing zo goed mogelijk op te vangen? Waar dient het OCMW zich op te focussen? We willen de bevolking garanderen dat de keuzes objectief gebeuren met aandacht voor een zorgvuldige analyse en een langetermijnvisie. Daarom stelde de raad van het OCMW het adviesbureau PROBIS aan. Vanuit de vele cijfergegevens en een traject met verschillende workshops heeft PROBIS nu een eerste aanzet tot beleidsplan over ouderenzorg klaar.

Samen verder …. do. 20 oktober 2011:
Het OCMW wil met de andere partners op de ouderenmarkt de mogelijkheden inzake beleidskeuzes aftoetsen. Daartoe wensen we een dialoog op te starten op 20 oktober om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen. Deze reacties en suggesties worden meegenomen in de beslissingsronde, waarbij de gemeente uiteraard een primordiale stem heeft.
Lees meer

Onze thuiswachters winnen de Lions Kowalski-prijs

Mensen die zich belangeloos inzetten in de maatschappij…
dat willen de Lions Clubs graag belonen. De Lions Clubs van de Vlaamse Rand om Brussel (clubs Zone 52) reiken de Kowalskipenning uit aan verdienstelijke projecten in de streek.
Grimbergen valt in de prijzen. Met het Europees jaar van de vrijwilligers selecteerde de Lions Club Grimbergen het mee door het OCMW gedragen initiatief “Thuisoppas bij zorgbehoevende 60-plussers” en kaapte hiermee de eerste prijs weg. De thuisoppas of thuiswachter zet zich belangeloos in om de mantelzorgers te ondersteunen.
Lees meer

Een sterke start voor het buurthuis 't Motje in de Borgt

Een 100-tal buurtbewoners waren van de partij bij de feestelijke opening van eerste buurthuis te Grimbergen ‘t Motje.

Twee jaar voorbereiding is hier aan voorafgegaan. De intensieve samenwerking tussen de gemeente Grimbergen, het OCMW van Grimbergen en de provincie Vlaams-Brabant heeft zijn vruchten afgeworpen. Met de hulp van de medewerkers van het buurthuis en een grote groep van vrijwilligers konden we onze doelstelling waarmaken: een buurthuis voor alle bewoners van de wijk de Borgt.  Buurthuis ‘t Motje, Frans en Jozef Belstraat 20, 1850 Grimbergen (Borgt). Lees meer

Welkom in de nieuwe OCMW-onthaalruimte

Bij een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening hoort een klantvriendelijk onthaal. We kozen daarom voor één centrale inkom waarbij een OCMW-medewerker instaat voor het onthaal.

"Tijdens de openingsuren zet onze onthaalmedewerker Dorine zich in, om de klanten op een vlotte en duidelijke manier door te verwijzen naar de juiste medewerker", vertelt Trui Olbrechts OCMW-voorzitter. Er is nu ook een een gezamenlijke en gezellige wachtruimte met een leuk speelhoekje voor de kleintjes.
Lees meer

OCMW Grimbergen kiest voor een sterkere samenwerking met VDAB

Als OCMW helpen we verschillende mensen op weg naar tewerkstelling in sociale economieprojecten. Deze projecten zijn Nederlandstalig. Bij het OCMW hebben we ook te maken met heel wat anderstaligen. We willen deze cliënten sneller op weg zetten met het aanleren van de Nederlandse taal. “We vonden een ideale partner in de VDAB. Begin september kunnen reeds 9 cliënten starten voor een intensieve cursus Nederlands. Hierbij wordt zowel gewerkt op het taalvaardiger maken van de deelnemers meer evenzeer op het taalgebruik in specifieke tewerkstellingssituaties”, vertelt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.
Lees meer

De masten staan er

Sinds vrijdag 15 juli 2011 prijken ze aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever.
Het Cultuurcentrum Strombeek-Bever, het OCMW en de bibliotheek willen gezamenlijk uitpakken met een herkenbare aanwezigheid in Grimbergen. Dit willen zij bereiken via deze eenvormige banners.

Met deze masten willen we de zichtbaarheid van onze dienstverlening verhogen en drempelverlagend werken.
Wij hopen dat de uitstraling van deze banners garant staan voor de kwaliteit van onze service aan de bevolking.

Ijveren voor extra kinderopvangplaatsen

De nood aan kinderopvang is groot in Grimbergen. Het OCMW en de Gemeente Grimbergen blijven zich inspannen om extra plaatsen kinderopvang in onze gemeente te realiseren. Na het kinderdagverblijf in Villa Rijckendael (22 kindjes) en de aankomende start van het kinderdagverblijf in Beigem (14 kindjes), gaan we nu voor een derde belangrijk initiatief (35 opvangplaatsen).

Nieuwe plaatsen in zicht
Kind en Gezin lanceerde een oproep tot het creëren van bijkomende plaatsen kinderopvang in het inkomensgerelateerde systeem (IKG). IKG is een kinderopvang waarbij ouders een bijdrage betalen volgens hun inkomen.
In samenspraak met de gemeente kozen we voor ‘3Wplus’ als partner. 3Wplus is een belangrijke speler op het vlak van kinderopvang en is in Strombeek vooral bekend door Villa Rijckendael, waar 22 kindjes worden opgevangen. 3Wplus kreeg nu in samenwerking met gemeente en OCMW 35 IKG-plaatsen toegekend van Kind en Gezin.

Op zoek naar een locatie
We zoeken nog een geschikt lokaal voor de oprichting van het kinderdagverblijf naar analogie met Villa Rijckendael. “Het zou toch mooi zijn moesten we in Strombeek deze bijkomende opvang kunnen organiseren”, stelt Trui Olbrechts.
Lees meer

OCMW ondersteunt ouders in het opvoeden met een sterk programma

Vele Grimbergse ouders namen deel aan de “Week van de Opvoeding”. Het OCMW Grimbergen organiseerde samen met de gemeente Grimbergen en het Lokaal Overleg Kinderopvang tijdens deze week tal van boeiende activiteiten. We willen ouders en opvoeders een houvast gegeven door het aanreiken van praktische en nuttige informatie.
Lees meer

Lions Club schenkt auto aan Grimbergen Mobiel

Zaterdag 28 mei vierde de Lions Club van Grimbergen zijn 25-jarig bestaan als helpende hand in de gemeente, regio en derde wereld. Bij dit 25-jarig bestaan overhandigde de Lions Club de sleutel van een nieuwe auto in het kader van Grimbergen Mobiel aan de voorzitter van het OCMW, Trui Olbrechts.
Lees meer

OCMW komt in beeld

Een verrassend beeld
Tijdens de kermisdagen lokte de verenigingen- en vrijwilligersbeurs Goesting op zaterdag 14 mei veel volk. Was u ook gefascineerd door het verrassende en kleurrijke beeld aan de OCMW- stand? Een Grimbergse kunstenares liet zich inspireren door de ruime dienstverlening van het OCMW. Ze ging aan de slag met recyclagemateriaal en verwerkte dit tot een eigen speelse creatie die ze de naam “Confortisme” gaf. “Met deze samenwerking, kunnen we de kunstenares Kaarin Poppe bijkomende kansen geven op naambekendheid. Het fascinerende beeld krijgt een plaatsje in de onthaalruimte van het OCMW te Strombeek-Bever.

En de meest aansprekende foto is…
Ook de fotopanelen waar de OCMW-stand op inzette, trokken vele geïnteresseerden. 86 bezoekers namen deel aan de fotowedstrijd. Uit de 35 foto‘s kozen de deelnemers hun top 3 van de foto‘s die hen het meest aanspraken. De foto die het meest gekozen werd en op nummer 1 staat, is de tedere foto die op onze thuisbrochure prijkt. Uit de deelnemers trokken de raadsleden 5 winnaars waarvoor we een leuke prijs voorzien. Ze worden persoonlijk verwittigd.

Goesting zet de stap

Een attractief vrijwilligerslogo
OCMW, gemeentebestuur, senioren- en welzijnsraad voorzagen tijdens de kermisdagen op de beurs Goesting een bijzondere stand. Vrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers konden er info vinden over praktische vragen zoals de verzekeringsregeling. Maar je vond er ook infopijlers over welke vereniging op zoek is naar welke getalenteerde vrijwilligers,… In samenwerking met het Cultuurcentrum zorgde het OCMW voor een attractief gemeenschappelijk logo om vrijwilligers te rekruteren. Ook de provincie was op post om de vrijwilligersmogelijkheden naar de senioren mee te promoten.

Ter Borre maakt het internet toegankelijk voor senioren

Zaterdag 7 mei organiseerde de computerclub van het dienstencentrum Ter Borre zijn vierde Opendeur. Reeds van in 2002 stelt de club tot doel: senioren wegwijs te maken in de wereld van de informatica. Vooral beginners krijgen hier een basisopleiding. Daarnaast behandelen we in workshops diverse thema‘s.
Maken de cursisten nadien ook effectief gebruik van de PC? De computerclub hield dit voorjaar bij de cursisten hierover een bevraging. De resultaten stelden we voor op de opendeur. “En inderdaad de cursussen hebben effect”, vertelt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. “Meer dan 90% van de ex-leerlingen antwoordde dat de computer dank zij deze opleiding een plaats heeft gekregen in hun dagelijks leven.”

Voor meer inlichten over de computerclub
Dienstencentrum Ter Borre, OCMW Grimbergen
St. Amandsplein 7, 1853 Grimbergen, tel. 02/267.38.50. tijdens de kantooruren.

Nieuwe openingsuren voor het OCMW

Vanaf 1 mei 2011 past het OCMW zijn openingsuren aan. De openingstijden tijdens de voormiddag en op donderdagavond blijven. Het OCMW is vanaf mei nu ook ’s namiddags open van 14u – 15.30u op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Tijdens deze nieuwe openingsuren kan je het OCMW bellen of langskomen.
We willen zo op een ruimere manier ten dienste staan van de Grimbergse bevolking.
Lees meer

Ter Biest viert zijn vrijwilligers

De cafetaria, barbecue, paasfeest, een wandeling…. Met de inzet van heel wat vrijwilligers kunnen we in het woonzorgcentrum Ter Biest zaken realiseren die anders minder gemakkelijk of niet zouden kunnen.
De week van de vrijwilliger grijpen we als OCMW graag aan om onze vrijwilligers eens extra te waarderen. Woensdag 23 maart 2011 zette Ter Biest zijn 60 vrijwilligers in het zonnetje met een gezellig vrijwilligersfeestje.

Voorzitter Trui Olbrechts beklemtoont het belang van een goede vrijwilligerwerking: “Als OCMW Grimbergen en Ter Biest willen we ons daarom actief inzetten voor een sterke vrijwilligerswerking met en aantal stimulerende aandachtspunten.”

Opvoeden, een uitdaging!

Er was eens …
…een tijd dat op de vraag “waarom” van een kind of puber steevast een antwoord als “daarom” van volwassenen volstond. Jonge papa’s en mama’s volgden zonder meer het voorbeeld van hun ouders.

“Vandaag groeien onze kinderen op in een andere maatschappelijke context dan wij in onze eigen kindertijd. Ze ondervinden problemen, krijgen nieuwe kansen en moeten andere uitdagingen trotseren dan wij. Daarom willen we ze goed kunnen begeleiden, helpen en ondersteunen. Terug kunnen vallen op betrouwbare informatie over opvoeding vandaag, is dus heel belangrijk.”, aldus Trui Olbrechts, OCMW-voorzitter, tevens moeder van drie kinderen.

Het OCMW Grimbergen, de gemeente Grimbergen, de provincie Vlaams-Brabant en het Lokaal Overleg Kinderopvang organiseren daartoe een cyclus van drie lezingen :

Een puber in huis!”
Psychologe Nathalie Heurckmans schetst wat puberteit is en welke gedragingen we tijdens deze periode van onze pubers mogen verwachten. Tegelijk brengt ze concrete tips mee over hoe je moeilijke situaties toch goed kan aanpakken. Maandag 21 maart 2011 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Alcohol en drugs
De politie geeft info over verschillende soorten illegale drugs en over hoe ouders zelf aan drugspreventie kunnen doen. Donderdag 5 mei 2011 19.30 uur Fenikshof Abdijstraat 20, 1850 Grimbergen.

Ouderavond: jongeren, alcohol en drugs
Annemie Durang, regionale preventiewerker , geeft antwoord op vragen als: Gebruiken alle jongeren drugs?, Hoe ga je best om met een experimenterende puber?, Kan je druggebruik bij je kinderen voorkomen?.
Dinsdag 17 mei 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Voor meer informatie:
Coördinator Lokaal Sociaal Beleid - Ingrid Hanssens Tel. 02 2671505.

Thuiswacht viert 20 jaar

Met plezier zet het OCMW van Grimbergen de vrijwilligers Rosita en Marcel in de bloempjes.
Reeds 20 jaar kunnen de mantelzorgers uit onze gemeente op hen rekenen. Vandaag staat een team van 13 thuiswachtvrijwilligers klaar. Ze houden een zorgbehoevende bejaarde gezelschap zodat de familieleden er eens even tussenuit kunnen.

Zeker nu, met het Europees jaar van de vrijwilliger beseft het OCMW hoe fijn het is om te kunnen rekenen op deze gemotiveerde thuiswachtersgroep.
Lees meer

Extra kinderopvangplaatsen in Grimbergen

Veertien extra kinderopvangplaatsen
Het OCMW Grimbergen leverde samenwerking met de Gemeente, de vzw Landelijke Kinderopvang en de Provincie Vlaams-Brabant grote inspanningen om extra opvangplaatsen te creëren in onze gemeente. Dit bleef niet zonder resultaat. Binnenkort opent een nieuw gesubsidieerd kinderdagverblijf voor 14 kindjes.

Waar?
De voorbereidingen begonnen in 2009. Na lang zoeken, vonden we een geschikte locatie: de pastorie van Beigem, die nu nog leeg staat. De noodzakelijke verbouwingswerken, volgens de normen van “Kind en Gezin”, zal de Gemeente coördineren.

Nauwe betrokkenheid bij het beleid
Het OCMW Grimbergen wordt nauw betrokken bij het opnamebeleid. De dienst onthaalouders van ons OCMW heeft zelf een erkenning voor 119 opvangplaatsen en bouwde een grote expertise op, op het vlak van kwaliteitsvolle kinderopvang. De Gemeente en het OCMW maken ook deel uit van de adviserende stuurgroep over het beleid en de werking van het nieuwe kinderdagverblijf.

Wanneer? 1 september is een mooie én realistische streefdatum om te openen! Geïnteresseerden in een opvangplaats voor hun kindje of voor een leuke job kunnen nu al terecht: 070 24 60 41 of www.landelijkekinderopvang.be