Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Assistentiewoningen Ter Borre
Een assistentiewoning biedt de senior een aangepaste flat met een aantal diensten waardoor hij langer zelfstandig kan wonen.
Het OCMW wil zo de zelfstandigheid en de privacy ondersteunen van de bejaarde die een aantal zorgen nodig heeft.

Wie kan een assistentiewoning aanvragen?
Personen vanaf 65 jaar die zichzelf nog kunnen beredderen maar door hun woonsituatie niet meer alleen kunnen wonen.
Voor de opname op de wachtlijst hanteert het OCMW als voorwaarde dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Grimbergen. Bij een aanvraag dient u rekening te houden met wachtlijsten.
De dagprijs voor een assistentiewoning bedraagt 24,08 euro.
De dagprijs wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.

U doet schriftelijk een aanvraag bij het OCMW, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.
Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden of opvragen bij het OCMW.

De folder raadplegen.

Hier vindt u de schriftelijke overeenkomst assistentiewoning Ter Borre
Hier vindt u het reglement assistentiewoning Ter Borre

Dagelijks verantwoordelijke
Ingrid Hanssens
tel. 02 267 38 50
terborre@ocmw-grimbergen.be

Groep van assistentiewoningen Ter Borre
Sint-Amandsplein 7
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Erkenningsnummer CE 1784