De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 24 december (namiddag)
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december (namiddag)
dinsdag 1 januari
vrijdag 4 januari (vanaf 11 uur) (Recyclageparken en bibliotheken de hele dag gesloten)


Gewijzigde openingsuren bibliotheken. Klik HIER voor meer informatie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Attest van inschrijving

Indien een gebouw werd opgedeeld in meerdere woonentiteiten zonder vergunning dan moet u dit regulariseren (indien mogelijk). Dateert deze opdeling van na het jaar 2000 dan zal dit met een bouwaanvraag moeten gebeuren. Dateert deze opdeling van voor het jaar 2000 dan dient u een "opname in het gebouwen- en vergunningenregister" aan te vragen, dit kan schriftelijk of per mail en verstuurt u t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. U vermeldt in deze aanvraag uw naam en contactgegevens, het adres waarover het gaat, in welk jaar het gebouw opgedeeld werd en in hoeveel woonentiteiten. Onze dienst bevolking maakt dan een attest van inschrijving op, waarna uw aanvraag aan het college wordt voorgelegd. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd wordt dit na een jaar zo opgenomen in het vergunningenregister.