Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Attest van inschrijving

Indien een gebouw werd opgedeeld in meerdere woonentiteiten zonder vergunning dan moet u dit regulariseren (indien mogelijk).
Dateert deze opdeling van na het jaar 2000 dan zal dit met een aanvraag tot omgevingsvergunning moeten gebeuren.
Dateert deze opdeling van voor het jaar 2000 dan dient u een "opname in het gebouwen- en vergunningenregister" aan te vragen, dit kan schriftelijk of per mail en verstuurt u t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. U vermeldt in deze aanvraag uw naam en contactgegevens, het adres waarover het gaat, in welk jaar het gebouw opgedeeld werd en in hoeveel woonentiteiten. Onze dienst bevolking maakt dan een attest van inschrijving op, waarna uw aanvraag aan het college wordt voorgelegd. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd wordt dit na een jaar zo opgenomen in het vergunningenregister. Opgepast: Alleen opdelingen van gebouwen waarvoor geen aanpassingswerken dienden te gebeuren kunnen via een attest van inschrijving geregulariseerd worden, dit kan u nalezen in een infofiche van de Vlaamse Overheid.