De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

vrijdag 1 november
maandag 11 november

Het woonloket is tot 20 oktober gesloten.

Pierebad gesloten van 1 tot 11 november wegens jaarlijks onderhoud.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Autonoom gemeentebedrijf Grimbergen

Algemeen

Het Autonoom Gemeentedrijf Grimbergen of AGBG wordt bij besluit van de gemeenteraad van Grimbergen van 25 maart 2010 opgericht. De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand keurt op 26 mei 2010 deze beslissing goed.

Het AGBG heeft als maatschappelijk doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische, sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden.

Het heeft tevens als doel het beheren van de onroerende goederen van het OCMW van Grimbergen, indien het OCMW daartoe beslist overeenkomstig artikel 295 van het Decreet over het lokaal bestuur.

Adres: Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen 
Contact: agb.grimbergen@grimbergen.be    

Raad van Bestuur

De leden van de raad van bestuur zijn overeenkomstig artikel 13 van de statuten van het AGBG alle leden van de gemeenteraad.

Per besluit van de raad van bestuur van 29 augustus 2019 werd de heer Tom Gaudaen aangeduid als voorzitter en de heer Chris Selleslagh als ondervoorzitter.

Mevrouw Steffie Van der Auwera is secretaris van de raad van bestuur van het AGBG.

Directiecomité

De leden van het directiecomité worden verkozen door de raad van bestuur.

Op 29 augustus 2019 verkoos de raad van bestuur de volgende directiecomitéleden:

  1. Tom GAUDAEN, voorzitter;
  2. Chris SELLESLAGH, ondervoorzitter;
  3. William DE BOECK;
  4. Philip ROOSEN;
  5. Bart LAEREMANS;
  6. Karlijne VAN BREE;
  7. Eric NAGELS;
  8. Anne-Laure MOULIGNEAUX.

Mevrouw Steffie Van der Auwera is secretaris van het directiecomité van het AGBG.