Bedrijvenbehoeftestudie

Op 25 april 2019 keurde de gemeenteraad de bedrijvenbehoeftestudie goed die in 2018 werd opgemaakt. Uit deze studie blijkt dat de vraag naar bedrijfspercelen groter is dan het aanbod en een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Waardbeekdreef (zoals voorzien in het structuurplan van 2010/2011) verantwoord is.