De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 2 april


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beheersorgaan

De bibliotheek beschikt over een beheersorgaan, opgesteld conform de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. In het beheersorgaan zetelen zowel vertegenwoordigers van de gebruikers als vertegenwoordigers van de politieke fracties. Het beheersorgaan houdt zich niet bezig met de dagelijkse werking van de bibliotheek, maar heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van een aantal belangrijke beleidszaken zoals het budget, het beleidsplan, het actieplan en het werkingsverslag.

Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Grimbergen bestaat uit 24 leden, waarvan 12 van de gebruikers en 12 van de politieke fracties.

Voorzitter : Karl Verdickt
Secretaris : Vanessa Van Linden (bibliothecaris)