De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 24 december (namiddag)
woensdag 25 december
donderdag 26 december
dinsdag 31 december (namiddag)
woensdag 1 januari
vrijdag 3 januari (vanaf 11 uur)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg gemeente Grimbergen op Facebook

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Behoeftenstudies

Woonbehoeftenstudie

De woonbehoeftenstudie is erop gericht een inzicht te verschaffen in de toekomstige woonbehoeften in de gemeente Grimbergen. Daartoe wordt, op basis van de trends van recente cijfers rond demografie en aanbod van onbebouwde percelen, een prognose uitgezet voor de korte en lange termijn.

In deze prognose wordt een raming gemaakt van de toekomstige woonbehoeften van de bevolking en de evolutie van onbebouwde percelen en het beschikbaar woonaanbod op verschillende tijdstippen.

Concreet gaat de woonbehoeftenstudie na:

     - in welke mate de demografische behoefte evolueert;
     - wat de globale woonbehoeften zijn;
     - welke mogelijkheden er nog beschikbaar zijn om aan deze behoeften tegemoet te komen (het percelenpatrimonium);
     - de noodzakelijkheid om reservegebieden voor wonen effectief aan te snijden.

Grimbergen wil op deze manier haar ruimtelijk beleid rond verdichten van woongebieden en vrijwaren van open ruimtes concreet ondersteunen.

De woonbehoeftenstudie is digitaal beschikbaar. Ze werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2016.

Bedrijvenbehoeftenstudie

De bedrijvenbehoeftenstudie is erop gericht een inzicht te verschaffen in de toekomstige ruimtebehoeften voor bestaande en nieuwe bedrijven in de gemeente Grimbergen. Daartoe wordt, op basis van trends en recente cijfers rond bestaande invullingen, vraag en aanbod, een prognose uitgezet voor de korte en lange termijn.
 
Concreet gaat dit onderzoek na of de vraag naar nieuwe ruimte voor bedrijvigheid kan worden opgevangen binnen het bestaande aanbod.
Indien de vraag het aanbod overstijgt, zal nagegaan worden waar en hoe een nieuwe duurzaam bedrijventerrein kan worden voorzien.

Grimbergen wil op deze manier haar ruimtelijk beleid voor ondernemingen ondersteunen.

De bedrijvenbehoeftestudie is digitaal beschikbaar. Ze werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019.