Bekendmaking verplaatsen delen van gemeenteweg "voetweg nr. 43" & "voetweg nr. 62" OP DE PERCELEN KADASTRAAL GEKEND ALS 6DE AFDELING - SECTIE B - NRS. 555H, 556, 557B, 558H, 558P2 & 558R2

Datum bekendmaking dinsdag 5 september 2023
Datum besluit donderdag 31 augustus 2023
Datum zitting donderdag 31 augustus 2023

Overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt ter kennis gebracht aan het publiek dat de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen met een besluit van 31 augustus 2023 het rooilijnplan van 7 juni 2023 voor het verplaatsen van delen van de gemeenteweg "voetweg nr.43" en van de gemeenteweg "voetweg nr. 62" op de percelen te Grimbergen, kadastraal gekend als 6de afdeling - sectie B - nrs. 555h, 556, 557b, 558h, 558p2 & 558r2, definitief heeft vastgesteld.

Dit gemeenteraadsbesluit en het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn raadpleegbaar op www.grimbergen.be.

Indien er binnen de termijn van 30 dagen na dit besluit geen bezwaarschrift wordt ingediend, zal de beslissing bekendgemaakt worden in het Belgisch staatsblad. Conform artikel 24 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen kan een georganiseerd administratief beroep tegen deze beslissing worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Het gemeenteraadsbesluit treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.