Bekendmaking definitieve vaststelling van het rooilijnplan houdende gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van de Onze-Lieve-Vrouwstraat (buurtweg nr. 47) en Prinsenstraat (buurtweg nr. 9):

Datum bekendmaking woensdag 20 maart 2024
Datum besluit donderdag 23 november 2023
Datum zitting donderdag 23 november 2023

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 23 november 2023, het rooilijnplan houdende gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van de Onze-Lieve-Vrouwstraat (buurtweg nr. 47) en Prinsenstraat (buurtweg nr. 9) definitief vaststelde.

Het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2023 treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op 20 maart 2024.