Bekendmaking openbaar onderzoek

- Buurtweg nr. 14: gedeeltelijke opheffing en - Rooilijnplan Gemeenteplein: voorlopige vaststelling

 

GRAFISCH PLAN HOUDENDE GEDEELTELIJKE OPHEFFING BUURTWEG NR. 14

Het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 september 2021 het grafisch plan houdende gedeeltelijke opheffing buurtweg nr. 14 voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 21, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit grafisch plan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

  • Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van grafisch plan liggen, na voorafgaande afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (stafdienst Ruimte), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.
  • Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 12 oktober 2021 tot en met woensdag 10 november 2021.
  • De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digital (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: gemeentebestuur Grimbergen (t.a.v. stafdienst Ruimte, patrimonium), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.

Ontwerpplan en beslissing college: zie hieronder bij de downloads

 

ROOILIJNPLAN GEMEENTEPLEIN

Het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 september 2021 het gemeentelijk rooilijnplan voor het Gemeenteplein voorlopig vaststelde. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

  • Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen, na voorafgaande afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (stafdienst Ruimte), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.
  • Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 12 oktober 2021 tot en met woensdag 10 november 2021.
  • De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digital (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: gemeentebestuur Grimbergen (t.a.v. stafdienst Ruimte, patrimonium), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.

Ontwerpplan en beslissing college: zie hieronder bij de downloads

Gepubliceerd op dinsdag 12 okt. 2021 om 12.32 u.