Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)

RAADPLEGING BEVOLKING PARKING ESPLANADE
De aanvraag voor een milieucertificaat klasse 1A en een stedenbouwkundig certificaat voor de constructie van de transitparking Esplanade en de herkwalificatie van de A12, gelegen Madridlaan te 1020 Brussel, is gewijzigd. Over deze gewijzigde documenten wordt een openbaar onderzoek georganiseerd door de Stad Brussel en de gemeente Grimbergen van 13 september 2018 t.e.m. 12 oktober 2018. U kan de aanvraag o.a. inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Grimbergen van maandag tot vrijdag van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op 24 oktober 2018 organiseert de Stad Brussel een overlegcommissie waar u gehoord kan worden. De milieueffectenstudie is ook digitaal raadpleegbaar via ftp://parking_transit_esplanade:599597@ftp2.ibgebim.be . Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen ingediend worden bij de Stad Brussel en dit ten laatste op 12 oktober 2018.

RAADPLEGING BEVOLKING GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - RUIMTELIJKE HERINRICHTING VAN DE RING ROND BRUSSEL (RO) - DEEL NOORD 
De start- en procesnota liggen ter inzage in de gemeentehuizen van Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem en bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert 11-laan 20, 1000 Brussel. U kunt de start- en procesnota ook downloaden via Raadpleging Bevolking

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.

Bekendmakingen - dienst Financiën

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 JUNI 2018

Wijziging van het retributiereglement op verhuur van de gemeentelijke lokalen Charleroyhoeve. Aanslagjaren 2018 - 2019

HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 31 juli 2018
De burgemeester, Marleen Mertens      

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

VERKOOP - PERCEEL BOUWGROND

Het gemeentebestuur Grimbergen gaat over tot de VERKOOP van een perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de de Burtinstraat en Borrekensveld (deelgemeente Strombeek-Bever), kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 123y4.

De bouwgrond wordt te koop aangeboden aan de prijs van €155.000,00.

Klik HIER voor het zoekertje op IMMOWEB.
Klik HIER voor de aankondiging/affiche (van zodra beschikbaar).
Klik HIER voor het opmetingsplan.
Klik HIER voor het liggingsplan.

Informatie kan bekomen worden via het notariskantoor Sandry GYPENS, Sint-Amandsstraat 51 te 1853 Grimbergen (tel. 02/267.06.54 of notaris@gypens.be).

Voor vragen met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden op het perceel kan contact opgenomen worden met de gemeentelijke dienst Stedenbouw op hun algemeen telefoonnummer (02/260.13.39) of via ruimtelijke.ordening@grimbergen.be.

Bekendmakingen - dienst Noodplanning

Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de wnd. gouverneur van Vlaams-Brabant een politiebesluit uitgevaardigd dat van toepassing is in alle gemeenten van Vlaams-Brabant en dat het gebruik van water verbied voor niet noodzakelijke toepassingen. Dit besluit bevat eveneens een captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen.
 
Het verbod wordt vanaf vandaag 25 juli 2018 voor onbepaalde tijd ingesteld.
Lees hier het politiebesluit.

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie