De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 15.05.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 31.05.2018
Brusselsesteenweg thv. Speelbroek voorbehouden van parkeerstrook - publicatie 31.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)

RAADPLEGING BEVOLKING GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - RUIMTELIJKE HERINRICHTING VAN DE RING ROND BRUSSEL (RO) - DEEL NOORD 
De start- en procesnota liggen ter inzage in de gemeentehuizen van Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem en bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert 11-laan 20, 1000 Brussel. U kunt de start- en procesnota ook downloaden via Raadpleging Bevolking

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 18 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.

Bekendmakingen - dienst Financiën

INZAGE: JAARREKENING 2017 - POLITIEZONE
              JAARREKENING 2017 - GEMEENTE

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 EN 187 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 JUNI 2018 DE JAARREKENING 2017 – LOKALE POLITIE EN DE JAARREKENING 2017 – GEMEENTE HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

COMMISSIE VAN FINANCIEN.
--------------------------------------------------------------
Het verslag van de vergadering van 25 juni 2018 vindt u hier.
 


Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

OPENBAAR ONDERZOEK NAAR VOOR EN TEGEN
WIJZIGING VAN DE ROOILIJN EN BUURTWEG NR. 16 (WEMMELSESTRAAT) TER HOOGTE VAN DE PERCELEN KADASTRAAL GEKEND ALS 4DE AFDELING - SECTIE A - NRS. 429D en 431F

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen maakt bekend dat vanaf maandag 18 juni 2018 tot en met dinsdag 17 juli 2018 een openbaar onderzoek naar voor en tegen wordt ingesteld betreffende de wijziging van de rooilijn en buurtweg nr. 16 (Wemmelsestraat) ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nrs. 429d en 431f, noodzakelijk voor de geplande nieuwbouw op de hoek van de Wemmelsestraat en Victor Soensstraat.

Het dossier ligt ter inzage op het Gemeentehuis van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, op het kabinet van de gemeentesecretaris, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, alle werkdagen van 8h00 tot 11h30 en op donderdagavond van 16h30 tot 19h00.

Bezwaren kunnen gedurende deze periode per aangetekend schrijven opgestuurd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of dienen afgegeven te worden op het kabinet van de secretaris ten laatste bij het sluiten van het openbaar onderzoek op 17 juli 2018 om 11h30.

Grimbergen, 11 juni 2018
Hans Habils, Gemeentesecretaris
Marleen Mertens, Burgemeester  

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie