Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)

RAADPLEGING BEVOLKING PARKING ESPLANADE
De aanvraag voor een milieucertificaat klasse 1A en een stedenbouwkundig certificaat voor de constructie van de transitparking Esplanade en de herkwalificatie van de A12, gelegen Madridlaan te 1020 Brussel, is gewijzigd. Over deze gewijzigde documenten wordt een openbaar onderzoek georganiseerd door de Stad Brussel en de gemeente Grimbergen van 13 september 2018 t.e.m. 12 oktober 2018. U kan de aanvraag o.a. inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Grimbergen van maandag tot vrijdag van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op 24 oktober 2018 organiseert de Stad Brussel een overlegcommissie waar u gehoord kan worden. De milieueffectenstudie is ook digitaal raadpleegbaar via ftp://parking_transit_esplanade:599597@ftp2.ibgebim.be . Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen ingediend worden bij de Stad Brussel en dit ten laatste op 12 oktober 2018.

RAADPLEGING BEVOLKING GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - RUIMTELIJKE HERINRICHTING VAN DE RING ROND BRUSSEL (RO) - DEEL NOORD 
De start- en procesnota liggen ter inzage in de gemeentehuizen van Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem en bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert 11-laan 20, 1000 Brussel. U kunt de start- en procesnota ook downloaden via Raadpleging Bevolking

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 17.08.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 17.08.2018
Hellebeekstraat: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 17.08.2018
Daalstraat 115: instellen parkeerverbod - publicatie 21.08.2018
Verbeytstraat (Academie): twee kortparkeerplaatsen voorzien - publicatie 21.08.2018
Ringlaan 23 - 27 (zwembad): instellen éénrichtingsverkeer - publicatie 21.08.2018
Spiegelhofvoetweg: parkeren deels op het trottoir deels op de rijbaan - publicatie 21.08.2018
Humbeek: snelheidsregime zone 50 - publicatie 19.09.2018
Brusselsesteenweg: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 08.10.2018
De Burtinstraat 1: instellen kortparkeren - publicatie 16.10.2018
Adriaan Willaertlaan: instellen verbod parkeren - publicatie 16.10.2018
Ter Wilgen & Pierebad: parkeerplaatsen elektrische personenwagens - publicatie 16.10.2018


Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G.

COMMISSIE VAN FINANCIEN.
IN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN FINANCIEN DIE
ZAL DOORGAAN OP MAANDAG 22 OKTOBER 2018 IN DE GASTON GELEYNZAALVAN HET GEMEENTEHUIS OM 19.00 UUR WORDT
 - de achtste aanpassing meerjarenplan 2014-2020
- het budget 2019
 BESPROKEN, IN EEN VERGADERING WAAROP HET PUBLIEK WORDT TOEGELATEN.
 DEZE DOCUMENTEN LIGGEN TER INZAGE VAN HET PUBLIEK OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR EENIEDER ALTIJD TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN.
----------------------------------
BEKENDMAKING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2018 DE

JAARREKENING 2017 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

HEEFT VASTGESTELD.

HET DOSSIER MET ALLE INLICHTINGEN LIGT VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 1 oktober 2018
De burgemeester,
Marleen Mertens      

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

VERKOOP - PERCEEL BOUWGROND

Het gemeentebestuur Grimbergen gaat over tot de VERKOOP van een perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de de Burtinstraat en Borrekensveld (deelgemeente Strombeek-Bever), kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 123y4.

De bouwgrond wordt te koop aangeboden aan de prijs van €155.000,00.

Klik HIER voor het zoekertje op IMMOWEB.
Klik HIER voor de aankondiging/affiche.
Klik HIER voor het opmetingsplan.
Klik HIER voor het liggingsplan.

Informatie kan bekomen worden via het notariskantoor Sandry GYPENS, Sint-Amandsstraat 51 te 1853 Grimbergen (tel. 02/267.06.54 of notaris@gypens.be).

Voor vragen met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden op het perceel kan contact opgenomen worden met de gemeentelijke dienst Stedenbouw op hun algemeen telefoonnummer (02/260.13.39) of via ruimtelijke.ordening@grimbergen.be.

Bekendmakingen - dienst Noodplanning

Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de wnd. gouverneur van Vlaams-Brabant een politiebesluit uitgevaardigd dat van toepassing is in alle gemeenten van Vlaams-Brabant en dat het gebruik van water verbied voor niet noodzakelijke toepassingen. Dit besluit bevat eveneens een captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen.
 
Het verbod wordt vanaf vandaag 25 juli 2018 voor onbepaalde tijd ingesteld.
Lees hier het politiebesluit.

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie