Mededeling van afgifte van toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed – restauratie watermolen.

Datum bekendmaking woensdag 13 januari 2021
Datum besluit woensdag 13 januari 2021
Datum zitting zondag 31 januari 2021

MEDEDELING VAN AFGIFTE VAN TOELATING VOOR DE UITVOERING VAN HANDELINGEN AAN OF IN BESCHERMD ERFGOED

  

Op 14 december 2020 is een toelating verleend door het afdelingshoofd Beheer van het agentschap Onroerend Erfgoed aan de heer Erik Van Hemelrijck (referentie Onroerend Erfgoed: 4.003/23025/40.12)

De aanvraag heeft betrekking op het goed Watermolen Oyenbrugmolen met als adres   Oyenbrugstraat 140, 1850 Grimbergen en met als kadastrale omschrijving Grimbergen: 2 afd., sectie D, nummer(s): 175E

Het betreft een aanvraag tot: Restauratie maalinstallatie watermolen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen die beslissing tot toelating in beroep gaan bij de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking of de dag na de ontvangst van de betekening van deze mededeling. De belanghebbenden zijn de zakelijkrechthouder, de gebruiker van het onroerend goed, de zakelijkrechthouders van percelen die grenzen aan het onroerend goed, de gemeente of de provincie waarin het onroerend goed gelegen is en in voorkomend geval de leden van de beheerscommissie.

 

Een gemotiveerd verzoekschrift wordt ingediend bij de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 7 (7de verdieping), 1210 Brussel of per mail op beroepen.diependaele@vlaanderen.be en wordt gedagtekend en ondertekend door de indiener van het beroep of door zijn raadsman. Als de woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de indiener van het beroep, wordt dat ook in het beroepschrift aangegeven. De indiener van het beroep kan bij het beroepschrift de stavingsstukken voegen die hij nodig acht. De stavingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

 

De beroepsprocedure is na te lezen in art. 6.3.13 tot en met art. 6.3.26 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. (www.onroerenderfgoed.be).

 

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in beroep aan de aanvrager.

 

 

Gemeente Grimbergen  op 13/01/2021