Retributiereglement op de uitvoering van werken voor derden, 2014-2019