Retributiereglement op het verzamelen en ophalen van afvalstoffen, 2014-2019