Retributiereglement op het plaatsen van verkeersspiegels op openbaar domein, 2014-2019