Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie voor privé-doeleinden, 2014-2019