Retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke materialen, 2016-2019