Retributiereglement op het ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur, 2015-2019