Belastingreglement op het weghalen van afvalstoffen en vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is, aanslagjaren 2014-2019