Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, 2017-2019