Belasting inzake nachtwinkels, aanslagjaren 2017-2019