Retributiereglement op de luister bij huwelijksplechtigheden, 2014-2019