Retributiereglement op verhuur van de gemeentelijke lokalen Charleroyhoeve, 2018-2019