Retributiereglement op de dienstverlening van de gemeentelijke bibliotheek, 2017-2019