Algemeen reglement betreffende alle gemeentelijke belastingen, 2014-2019