BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ROOILIJNPLAN HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE VERPLAATSING VAN TWEE GEMEENTEWEGEN (VOETWEG 43 EN VOETWEG 62)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2023 het rooilijnplan houdende de gedeeltelijke verplaatsing van twee gemeentewegen (Voetwegen 43 & 62) op de kadastrale percelen 6de afdeling - sectie B - nr. 555h, 556, 557b, 558r2, 558h, & 558p2 voorlopig vaststelde. Conform artikel 17 ยง2 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van rooilijnplan liggen, na voorafgaande afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (stafdienst Ruimte, patrimonium), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op grimbergen.be.

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 5 juli 2023 tot en met donderdag 3 augustus 2023. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: gemeentebestuur Grimbergen (t.a.v. stafdienst Ruimte, patrimonium), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.

Bekendmaking van maandag 03 juli 2023.