Vernietigde besluiten

Datum bekendmaking vrijdag 1 september 2023
Datum besluit donderdag 31 augustus 2023

Op 20 juni 2023 besliste de Raad van State om de volgende besluiten te vernietigen:

  • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2021 inzake de intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2016 - Wijziging besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2017 - Goedkeuring.
  • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2021 inzake de gedeeltelijke toetreding voor de activiteiten 'sluikstortbeleid' en 'beheer recyclageparken' - Goedkeuring.
  • Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2021 inzake de intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2016 - Wijziging besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2017 - Goedkeuring.
  • Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2021 inzake de gedeeltelijke toetreding voor de activiteiten 'sluikstortbeleid' en 'beheer recyclageparken' - Goedkeuring.