De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

dinsdag 1 mei
donderdag 10 mei
vrijdag 11 mei
maandag 21 mei

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieu en afvalverwerking

Belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater

Belastingreglement op aanvragen tot of meldingen van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage I bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Opheffing van het gemeentelijk belastingreglement op aanvragen tot of meldingen  van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst  en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage I bij het Besluit van de  Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams  reglement betreffende de milieuvergunning
NOG NIET VAN KRACHT: treedt in werking tegelijk met het gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard, zoals door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 26 januari 2017.

Belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen

Belastingreglement op het weghalen van afvalstoffen en vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepalingen verboden is

Retributiereglement gemeentelijke huishoudelijke thermografische scans

Retributiereglement op het verzamelen en ophalen van afvalstoffen

Retributiereglement op de verkoop van compostvaten, compostbakken  en aanbouwmodules

Retributiereglement betreffende de verkoop of het ter beschikking stellen van containers voor de huisvuilinzameling