Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Belasting- en retributiereglementen

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder worden de verschillen kort uitgelegd:

Een belasting kan worden omschreven als een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van het gemeentebestuur, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van het gemeentebestuur. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een dienst geleverd door het gemeentebestuur in het voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst.

Een overzicht van alle belasting- en retributiereglementen staat onder Reglementen.