Belastingregelement ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen en verwaarlozing van gronden, aanslagjaren 2014-2019