Belastingreglement betreffende leegstand en leegstandsheffing, aanslagjaren 2014-2019