Belastingreglement op aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, aanslagjaren 2014-2019 en opheffingsbesluit