Belastingreglement op de aanplakborden en uithangborden, geplaatst op privé-domein en zichtbaar vanaf de openbare weg, aanslagjaren 2014-2019